Silat ghaib dengan surat al-fatihah

manfaat al Fatehah dari sudut hikmah, sedangkan dari sudut hakikinya biarlah Allah yang menuntun kita. Semoga para sesepuh disini maklum hendaknya. Pengamal Suratul Fatehah insya Allah mampu melakukan gerakan-gerakan silat (beladiri) apapun tanpa harus melakukan latihan terlebih. Misalnya anda dapat meminta gerakan dari karate, taekwondo, silat cimande, cikalong dan cikaret, bahkan silatnya Sayiddina Aly atau Silatnya Nabi Musa AS, Sunan Kalijogo dan lain sebagainya. Bisa juga untuk mengambil khodam “Harimau Putih ”, Macan Kumbang, Gajah Wulung, Banteng-Wulung dan lain-lain. Salah satu cara adalah kita ambil dari kekuatan “al fatehah ” sebagai berikut: 1. Carilah tempat yang luas (lapang), agar kita bisa leluasa bergerak, namun sebelumnya pagarilah tempat tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Selanjutnya konsentrasikan pikiran dan hati kita, kemudian bacalah dalam hati kunci dari al fatehah
“ Ya Maaliki yaumidin, iyyaka na’budu wa iyyaka nas’tain ” 3x – 11x dilanjutkan dengan membaca
Yaa Allah3x .. hamba mohon ………(apa yang di inginkan) 2. , kemudian mintalah gerakan yang kita inginkan, misalnya “Ya Allah ……. hamba niat mohon digerakkan (silat) ….(khodam harimau putih), tariklah nafas dengan mengucapkan lafal “Allah ” dalam hati serta “Hadlir” (3x). Permohonan bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing.
3. Rilek kan seluruh anggota tubuh kita, dalam hati terus membaca lafall “Allah …Allah … Allah …”. Bila mana gerakan mulai hadir ikuti gerakan tersebut sampai anda benar- benar bisa. Bila kita menginginkan berhenti bacalah “Allahu Akbar ”. 4. Setelah selesai latihan kuncilah tubuh kita dengan membaca:
Al-hamdulillahi robbil ‘alamiin … 7x, tahan nafas Laa haula walaa quawwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhiim …. 1x dengan ibu jari memegang pusar kita, dengan maksud agar kekuatan-kekuatan ghoib tidak masuk ke dalam diri kita saat tidak kita inginkan.
5. Apabila anda takut kalau terjadi sesuatu, boleh anda latihan hanya dengan mohon gerakan-gerakan tangan saja misalnya, sehabis sholat atau dimana anda punya waktu senggang.
6. Pencak ghoib bisa juga kita salurkan pada seseorang, sehingga seseorang yang semula tidak dapat memainkan silat, tiba-tiba bisa melakukan berbagai gerakkan beladiri, caranya seperti diatas hanya permohonannya kita niatkan di masukkan pada orang tersebut.
7. cara diatas juga dapat digunakan untuk memanggil roh seseorang baik yang masih hidup ( saat mereka tidur) atau sudah mati, khodam atau makhluk ghoib di sekitar kita melalui seseorang mediator (seseorang yang siap kita masuki raganya) sehingga dapat kita tanyai apa yang ingin kita ketahui dari mereka yang kita panggil. Hanya saja saat kita mengucapkan kata .. hadlir3x … kita niatkan pada mediator dengan isyarat tangan seakan-akan memasukkan ghoib ketubuh mediator atau cukup kita pegang tubuh mediator yang ingin kita masuki ghoib tersebut. bila ingin menghentikan mediator dari pencak ghoib atau menyuruh ghoib yang ada pada mediator pergi kita cukup membaca “Allahu Akbar ” 1x dengan mengulum ibu jari kita. setelah selesai peganglah ubun-ubun mereka dengan membaca; Al- hamdulillahi robbil ‘alamiin … 7x, tahan nafas Laa haula walaa quawwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhiim …. 1x nb. Apabila kita termasuk orang yang bebal mempelajari keilmuan apapun hendaknya kita memperbanyak istighfar. Insya Allah Kemampuan tersebut tidak hanya untuk yang disebutkan di atas saja, akan tetapi dengan idzin Allah Insya Allah
kita juga akan memiliki kemampuan seperti mencari sumber air, arah kiblat, menunjukkan barang yang hilang, tempat yang dihuni jin juga bisa juga untuk mencari penyakit dalam tubuh serta apapun yang ingin kita ketahui, mendeteksi tempat tempat pusaka dan dengan sekali tarikan kita bisa mengambilnya, dengan sekali tepukan tangan orang tertidur, mematikan mesin kendaraan atau listrik tanpa menyentuh, menetralkan strum listrik dan manfaat lainnya. Lakukan dengan penuh keyakinan akan kekuasaan mutlak Allah yang Maha Kuasa dan Agung. Jangan mengandalkan amalan atau wirid kita Namun sebelumnya anda harus mengamalkan suratul fatehah terlebih dahulu selama
7 atau 11 hari, caranya adalah sebagai berikut; Selama 11 hari anda baca al fatehah 313 x tiap malam di atas jam 12 malam
Selama mengamalkan perbanyak istighfar untuk menghilang unsur unsur negatif dalam tubuh kita bisa karena dosa, bala’ ataupun lainnya sehingga terbuka simpul simpul hijab diri kita. Sebelum mengamalkan sebaiknya anda tawasul terlebih dahulu Rosulullah Saw, shohabat, Syekh Abdul Qodir al Jaelani dan lainnya namun anda tidak tawasul terlebih dahulu juga tidak mengapa. Setelah selesai amalkan al fatehah setiap habis sholat semampu anda. Sebenarnya masih banyak manfaat yang tidak bisa saya jelaskan di sini, yang terpenting adalah ilmu menuntut pemiliknya mengamalkan hingga ilmu tadi bermakna insya Allah bila anda mau mengamalkannya akan segera tau manfaatnya. Semoga bermanfaat Insya Allah amin. 
Iklan
Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PENGASIHAN SURAT AL-FATIHAH

Surat Fatehah merupakan
ayat Allah yang banyak
sekali menfaatnya karna
Fatehah merupakan
Jantung nya Al Qur ’an,dan
salah satu dari
menfaatnya adalah
pengasihan.
amalan ini merupakan
amalan bagi yang benar-
benar membuhtuhkan
misalnya Sulit
Jodoh,terlanjur dewasa
hingga ada rasa malu
untuk menentukan
jodoh,sering ditolak dan
dipermalukan lawan jenis,
Pegasih Ummul Qur’an
merupakan pengasih
yang sangat dahsyat yang
sudah dicoba oleh orang
yang datang pada kami
dengan masalah sulit
jodoh,Alhamdulillah
sekarang sudah menikah
dan punya anak dua.
Adapun Tata caranya
1.dilakukan selama tiga s/d
tujuh malam sekitar jam
10-12 malam
2.Solat Hajat 2 rokaat
3.membaca amalan
istifar 33 X
Salat Nabi 101 X
4.membaca Fatehah-
fatehah kepada
-NABI MUHAMMAD SAW.
-4 MALAIKAT
(JIBRIL,MIKA ’IL,IZHROFIL,IHZRO’IL)
-4 SAHABAT NABI
(ABUBAKAR,UMAR,USMAN
ALI)
-NABI ALLAH KHIDIR AS.
-NABI SULAIMAN AS.
-NABI YUSUF AS.
-SYEH A.QODIR AL
ZAILANI
-SYEH ACHMAD QODIR –
(sunan gunung jati)
-SYEH ZAIDIN MAULANA-
(Sunan gunung sembung)
-SYEH MAS SA’ID-Joko
Gending (Sunan kali jogo)
-SYEH KANG PANJI ALI-
(Sunan Demak)
-SYEH MUHAMMAD
KADIR-(Wali Songo).
-SYEH QODIR ZAILANI
ABDULLAH- (Abah
Presiden Banten)
-SYEH ALI MADEK-
KANOMAN (Raja tanah
Jawa)
-SYEH UMAR ABDULLAH
KALIMAH- (Syeh wali
sembilan)
-SYEH HABIB HUSIEN-
(Habib luar batang)
-SYEH HABIB ZIEN (Habib
Empang Bogor)
-SYEH PANGERAN
SYARIEF- ( Keramat
Pondok Gede)
-SYEH ABDUL RACHMAN-
(Penguasa Palembang)
-SYEH KMS. ABDUL
HAMID (Ki Marogan)
-KEPADA KEDUA ORANG
TUA
-NABI-NABI ALLAH,WALI-
WALI ALLAH,SYEH-SYEH
ALLAH,AULIQ,ALIM
ULAMA,NENEK MOYANG,
KAUM MUSLIMIN KAUM
MUKMINAT
WALMUKMININ WAL
MUKM
5.Membaca fateha kepada
Orang yang ditujuh/
dikehendaki sebanyak
tujuh kali dan diaminkan
pada fatehah yang
ketujuh:
Al Fatehah kepada
RUH,SUKMA,ZHOHIR
BATIN SI ….A BIN/TI…SI
A .
Membaca Al ikhlas 3X
senafas
Membaca Ayat kursi satu
kali
6.membaca surat Fatehah
sebanyak 99 kali
7.Setelah selesai
membaca doa dan
hajatnya :
“ YA ALLAH YA ROHMAN
YA ROHIIM DENGAN
SEGALAH HAKNYA
FATEHAMU KUMOHON
HAJATKU ADA DALAM
JANTUNG DARAH SI …A…
BIN….SI…A JADIKANLAH
NIATKU DI RUHNYA,
DISUKMANYA, DIZHOHIR
BATINYA. TUNDUK KASIH
SI …A..BIN/TI…SI..A
PADAKU. ya ALLAH 5X ya
Rohman ya rohiim 5X HU
ALLAH 5X ALLAH AKBAR
8.Membaca DOA SAPU
JAGAT
Robbana atinna fidhunnia
hasanah walfil
akhirotihasanna wakinna
azhabanar
wal hamdulillah hirobbil
alamiin.
lakukanlah ini selama 3-7
malam dan kita akan
mengetahui reaksi dari
orang yang kita
harapkan,dan yakinlah apa
yang kita lakukan karna
Allah akan menijabah bagi
hambanya yang
memohon lebih dari
orang lain.
demikianlah amalan ini
semoga dapat berguna
bagi para pembaca kami
dengan ikhlas tulus
mengijazahkannya bagi
yang mau mengamalkan.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Khasiat surat al-ikhlas untuk membuka pintu rezeki

Yang muslim pasti tau kan surat al-ikhlas? Surat al-ikhlas adalah surat ke 112 dalam Al-qur’an. Surat ini tergolong surah Makkiyah, terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadap-Nya. Kalimat inti dari surah ini, “Allahu ahad, Allahus shamad” (Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung), sering muncul dalam uang dinar emas pada zaman Kekhalifahan dahulu. Sehingga, kadang kala kalimat ini dianggap sebagai slogan negara Khilafah Islamiyah, bersama dengan dua kalimat Syahadat. Tahukah kamu kalau surat al-ikhlas mempunyai faedah yang sangat besar untuk melimpahkan rezeki, memperoleh pahala dan pengampunan dosa? Berikut penjelasannya.

 
beberapa manfaat pembacaan surat Al Ikhlas : 1. Membaca surat Al Ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai. 2. Barangsiapa yang membaca surat Al Ikhlas ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang beriman kepada Malaikat, Rosul dan kitab-kitab Allah. 3. Barang siapa membaca Al Ikhlas sebanyak satu kali, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al Qur’an sebanyak 10 Juz. Maka jika dibaca tiga kali, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca sebanyak 30 Juz. 4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebelas kali setiap selesai sholat subuh maka dirinya akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut. 5. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali akan disediakan sebuah rumah yang indah di syurga. 6. Barang siapa yang membaca surat Al Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari dengan niat berzikir, mencari kemudahan dan rezeki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan.

Dikutip dari: http://ratih-yuna.blogspot.com/2011/06/keajaiban-surat-al-ikhlas-untuk.html
Hak Cipta Milik BRAY

Beberapa manfaat membaca Surat Al-Ikhlas :
  1. Membaca surat al-ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai.
  2. Barang siapa membaa surat al-ikhlas, akan mendapat pahala sebagaimana orang-orang yang beriman pada malaikat, rasul dan kitab Allah.
  3. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebanyak 1 kali, pahalanya sama dengan membaca al-qur’an sebanyak 10 juz, maka jika dibaca 3 kali pahalanya sama dengan 30 juz (khatam al-qur’an).
  4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebanyak 10 kali setiap selesai salat subuh, maka ia akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut.
  5. Barangsiapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali, akan disediakan sebuah rumah yang indah di surga.
  6. Barangsiapa membaca surat al-ikhlas 1000 kali tiap hari dengan niat berdzikir, mencari kemudahan dan rizki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan.

 

 

Begitu besarnya faedah surat al-ikhlas yang hanya 4 ayat ini, kenapa kita tak segera memanfaatkannya?
beberapa manfaat pembacaan surat Al Ikhlas : 1. Membaca surat Al Ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai. 2. Barangsiapa yang membaca surat Al Ikhlas ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang beriman kepada Malaikat, Rosul dan kitab-kitab Allah. 3. Barang siapa membaca Al Ikhlas sebanyak satu kali, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al Qur’an sebanyak 10 Juz. Maka jika dibaca tiga kali, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca sebanyak 30 Juz. 4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebelas kali setiap selesai sholat subuh maka dirinya akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut. 5. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali akan disediakan sebuah rumah yang indah di syurga. 6. Barang siapa yang membaca surat Al Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari dengan niat berzikir, mencari kemudahan dan rezeki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan. 

 
beberapa manfaat pembacaan surat Al Ikhlas : 1. Membaca surat Al Ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai. 2. Barangsiapa yang membaca surat Al Ikhlas ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang beriman kepada Malaikat, Rosul dan kitab-kitab Allah. 3. Barang siapa membaca Al Ikhlas sebanyak satu kali, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al Qur’an sebanyak 10 Juz. Maka jika dibaca tiga kali, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca sebanyak 30 Juz. 4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebelas kali setiap selesai sholat subuh maka dirinya akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut. 5. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali akan disediakan sebuah rumah yang indah di syurga. 6. Barang siapa yang membaca surat Al Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari dengan niat berzikir, mencari kemudahan dan rezeki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan. 

beberapa manfaat pembacaan surat Al Ikhlas : 1. Membaca surat Al Ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai. 2. Barangsiapa yang membaca surat Al Ikhlas ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang beriman kepada Malaikat, Rosul dan kitab-kitab Allah. 3. Barang siapa membaca Al Ikhlas sebanyak satu kali, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al Qur’an sebanyak 10 Juz. Maka jika dibaca tiga kali, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca sebanyak 30 Juz. 4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebelas kali setiap selesai sholat subuh maka dirinya akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut. 5. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali akan disediakan sebuah rumah yang indah di syurga. 6. Barang siapa yang membaca surat Al Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari dengan niat berzikir, mencari kemudahan dan rezeki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan. 
 
 
Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar